Školení obsluh manipulačních vozíků

Potřebujete odborné školení na obsluhu manipulační techniky? Znáte bezpečně vlastní možnosti a výkonnost svého vozíku? Dokážete se vyvarovat nehodám a škodám na majetku či zdraví? Umíte přiměřeně zacházet se svěřeným vozíkem i s nákladem?

Nabízíme kurzy pro obsluhu všech skupin motorových vozíků:

Základní kurz pro řidiče VZV

  • určen pro uchazeče, kteří potřebují získat průkaz obsluhy motorových vozíků OMV
  • teorie (2 dny), seznámení s platnými normami, vyhláškami, nařízeními vlády, analýzou rizik pracoviště a s konstrukcí manipulační techniky
  • praxe (1 den), trénink zručnosti účastníků, předepsané jízdní úkony a manipulaci s manipulační jednotkou

Opakovaný kurz pro řidiče VZV
pravidelné 6 hodinové školení

Rozšiřovací kurz pro řidiče VZV
rozšíření skupin průkazu OMV

Druhy manipulačních vozíků:
A – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené
C – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením
D – Vysokozdvižné ručně vedené
E – Vysokozdvižné s pákovým řízením
W1 – Vysokozdvižné vozíky s volantovým řízením a s nosností pod 5 tun
W2 – Vysokozdvižné vozíky s volantovým řízením a s nosností nad 5 tun

Účel kurzu

Tento kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří během své pracovní činnosti využívají motorové vozíky k manipulaci s manipulačními jednotkami. Tito pracovníci musí být držiteli příslušného oprávnění k obsluze motorových vozíků (OMV), pokud se budete s manipulačním vozíkem pohybovat v běžném provozu, včetně účelových komunikacích, musíte vlastnit řidičské oprávnění skupiny B / do 3,5t/, nebo C /nad 3.5t/.  V naší ACR Autoškole získáte i tato oprávnění.

Přínos kurzu

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu a složením závěrečných zkoušek složených z písemného testu a praktické jízdy získáte oprávnění k obsluze manipulačních  vozíků (OMV). Dále budete disponovat znalostmi z oblasti bezpečnostních předpisů, správného využití zátěžového diagramu a údržby vozíku.

Proč ACR Autoškola?

  • služby v oblasti dopravního vzdělávání pro začátečníky, profesionály a dopravní společnosti
  • semináře, školení, pořady a další služby se zaměřením na bezpečné chování účastníků silničního provozu
  • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři
  • zázemí světového know-how
  • technické zázemí všech našich poboček
  • výcviková technika

Cena

Cena kurzu pro obsluhu manipulační techniky závisí na počtu účastníků a rozsahu školení (na jaké typy vozíků je požadováno oprávnění).

Základní ceník

Místo konání a termíny

dle dohody

 

Vypsané termíny

Školení Termín Čas Místo

Kontakty

Ing. Petr Řebíček
acrautoskola@seznam.cz
+420 723243579

Rubriky: Nezařazené | 1 komentář